เกษตรน่ารู้

วิธีปลูกถั่วฝักยาวให้มีรสหวาน กรอบ ฝักตรง อวบ ไม่หงิกงอ

วิธีปลูกถั่วฝักยาวรสชาติหวาน กรอบ ฝักตรง อวบ ไม่หงิกงอโดยมีวิธีการทำ ดังนี้ คือ ก่อนที่ถั่วฝักยาวจะติดดอก ให้ใช้ยาฉุนแช่น้ำผสมกำมะถันผงพอประมาณ จากนั้นกรองเอาเฉพาะน้ำนำไปฉีดพ่นให้ทั่ว เพื่อป้องกันเพลี้ยไฟเข้าทำลาย เนื่องจากเพลี้ยไฟเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ถัวฝักยาว ฝักมีรูปร่างหงิกงอ ไม่สวยงาม

จากนั้นอีกประมาณ 2-3 วันให้ทำการพรวนดินแล้วโรยมูลไก่หรือมูลวัวตากแห้งรอบๆ โคนต้น ให้ห่างจากโคนต้นประมาณ 10 ซม. ในอัตรา 1 กำมือต่อหลุม แล้วอีก 2-3 วันต่อมา ให้นำปุ๋ยสูตร 15-15-15 มาโรยรอบๆโคนต้นให้ห่างจากโคนต้นประมาณ 10-20 ซม. ในอัตราครึ่งช้อนแกงต่อหลุม จะทำให้ถั่วฝักยาวออกฝักสวยงาม ฝักตรง อวบ ไม่หงิกงอ อีกทั้งยังมีรสชาติหวานกรอบอีกด้วย

คำแนะนำ : ห้ามใส่ปุ๋ยหลังจากถั่วฝักยาวติดดอกแล้ว เพราะจะทำให้ถั่วฝักยาวดอกร่วง ไม่ติดฝัก

ทำให้ถั่วฝักยาวมีฝักมาก เรื่องน่ารู้ นอกจากต้องให้น้ำและปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอแล้วยังต้องอาศัยเทคนิคในการดูแล เพื่อให้ถั่วฝักยาวฝักดก ถั่วฝักยาวมีอายุการเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 35 วัน ตั้งแต่เริ่มปลูก การปลูกถั่วฝักยาวให้ได้ผลผลิตที่ดีนั้น นอกจากต้องให้น้ำและปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอ

แล้วยังต้องอาศัยเทคนิคในการดูแล เพื่อให้ถั่วฝักยาวฝักดก เมื่อถั่วฝักยาวเริ่มงอกและแตกใบเป็นลำต้นจะมีการแตกยอดและแขนง ยอดหลักจะขึ้นสูงตามค้าง ในช่วงที่ยอดเริ่มขึ้นค้างสูงประมาณ 1 เมตร ซึ่งจะอยู่ที่ประมาณ 20 วันหลังปลูก ให้เด็ดปลายยอดออก 2 คู่ใบหรือประมาณ 1 คืบ

จากนั้นยอดจะเริ่มแตกออกอีกประมาณ 3-5 ยอดตรงบริเวณข้อที่เด็ดยอด ดูแลให้น้ำให้ปุ๋ยตามปกติไม่เกิน 15 วันยอดที่แตกแขนงออกจะเริ่มให้ดอกและให้ผลผลิตถั่วฝักยาวที่มีฝักดกกว่าต้นถั่วฝักยาวที่ไม่ได้ทำการเด็ดยอด นอกจากนั้นยังทำให้ต้นถั่วฝักยาวเป็นพุ่มและไม่สูง

ขอบคุณข้อมูลจาก: rakbankerd

Facebook Comments Box
สวัสดี