น่าอ่าน

ร่วมอนุโมทนาบุญ “เบลล่า ราณี” บริจาคเงิน 2.5 ล้านให้ 5โรงพยาบาลช่วยทีมแพทย์

ท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบัน ที่นับวันผู้ป่ วยยิ่งเพิ่มขึ้นอยู่ในขณะนี้  แต่ในอีกมุมนึงก็ยังได้เห็นการช่วยเหลือและความมีน้ำใจของใครหลายคนโดยเฉพาะเหล่าคนในวงการบันเทิงที่ต่างออกมาทำแคมเปญและร่วมกันบริจ าคกัน โดยล่าสุดทางนักแสดงอย่าง ”เบลล่า ราณี แคมเปน” ก็ได้บริจาคเงินจำนวน 2.5 ล้านบาทให้กับ 5 โรงพยาบาลซึ่งทางไอจีweirbellafamily ก็ได้โพสต์ข้อความว่า “เบลล่า @bellacampen บริจาค 2.5 ล้านบาท ให้หน่วยงานทางการแพทย์ จำนวน 5 ที่ดังนี้

ศิริราชมูลนิธิ (ศิริราชสู้ภันโควิด) จำนวน 500,000 บาท มูลนิธิรามาธิบดี จำนวน 500,000 บาท มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า จำนวน 500,000 บาท เงินบริจาคสำหรับสถาบันบำราศนราดูร จำนวน 500,000 บาท โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (กองทุนบริจาค) จำนวน 500,000 บาท

รวมทั้งสิ้น 2,500,000 บาท เพื่อเป็นกำลังใจในบุคลากรการแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกท่าน รวมถึงทุกคนเพื่อให้เราผ่านพ้นวิก ฤ ติ นี้ไปด้วยกันค่ะ นี้อาจจะเป็นเพียงกำลังเล็กๆแต่ขอให้มันเป็นพลังส่งต่อไปถึงทุ กคนนะคะ Cr.พี่พลอย #weirbellafamily

ทั้งนี้ทางด้าน”เบลล่า ราณี”ก็ได้มีการโพสต์ภาพพร้อมระบุขัอความว่า  “สำหรับช่วงเวลานี้ สิ่งที่เบลคิดว่าเราคนไทยทุ กคนสามารถช่ วยเหลื อกันได้มากที่สุด คือ การอยู่บ้าน เพื่อลดความเสี่ ยงในการรับและแพ ร่ ก ร ะจ ายเ ชื้ อ หรือหากมีความจำเป็นต้องเดินทางหรือยังต้องทำงานนอกบ้าน ก็พยายามหลีกเลี่ ยงสถานที่สุ่ มเสี่ ยง งดการสังสรรค์ ป้องกันตัวเองและผู้อื่นอย่างเต็มที่ และที่สำคัญคือ “ไม่ปิดบังข้อมูล” หากได้ไปในที่ที่อาจเสี่ ยงต่อการรับเ ชื้ อ สงสารคุณหมอ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่เค้าเสี ยสละและทำเพื่อพวกเราอยู่นะคะ เราคนไทยทำได้ถ้าเราช่วยกันค่ะ แล้วเราจะผ่านวิก ฤ ตินี้ไปด้วยกัน เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ”

วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อ ภั ย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

Facebook Comments Box
สวัสดี