น่าอ่าน

ยาย 78 ปี นำเงินเก็บ1.4 ล้านถวายวัด อุทิศให้ลูกสาว เจ้าอาวาสแนะให้บริจ าคช่วย โรงพยาบาลดีกว่า

ร่วมสาธุบุญเรื่องราวดีๆ ท่านเจ้าคุณ พระกิตติสุวัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวสังฆาราม(พระอารามหลวง) ได้เปิดเผยถึงเรื่องราวน่าประทับใจ ของคุณป้าวัย 78 ปี ชาวจังหวัดกาญจนบุรี ที่ได้นำเอาเงินเก็บทั้งชีวิต จำนวน 1,400,000 บ าท มาถวายกับทางหลวงพ่อ เพื่อตั้งใจทำบุญอุทิ ศส่วนกุ ศ ลให้กับดวงวิ ญญ าณของลูกสาวที่ได้เสี ยชีวิตไปแล้ว

โดยเจ้าอาวาสวัดเทวสังฆาราม ได้กล่าวว่า หญิงวัย 78 ปี ได้นำเงินจำนวนดังกล่าวมาถวายกับทางวัด เพื่อต้องการทำบุญอุทิ ศส่ วนกุศ ลให้กับดวงวิ ญญ านของลูกสาวซึ่งเสี ยชีวิตด้วยโ ร คม ะเ ร็ งไปเมื่อไม่นานมานี้

ซึ่งเจ้าอาวาส มองเห็นว่าเงินจำนวนดังกล่าวเป็นเงินจำนวนที่สูงมาก หากนำไปบริจ าคให้กับทางโรงพยาบาลน่าจะเกิดประโยชน์มากกว่า ถึงได้พูดคุยกับหญิงวัย 78 ปี ซึ่งเป็นเจ้าของเงิน และโทรศัพท์ติดต่อไปยังโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในจังหวัดกาญจนบุรี และเป็นโรงพยาบาลที่รับดูแลผู้ป่ วย อยู่จำนวนมาก

หลังจากพูดคุยกับทางผู้อำนวยการโรงพยาบาล ทำให้ทราบว่า ทางโรงพยาบาลยังคงมีความต้องการเครื่ องช่ วยห ายใจ และต้องการเงินที่จะนำมาสร้างห้องพักผู้ป่ วยเพิ่มเติม ดังนั้น หญิงวัย 78 ปีจึงตั ดสินใจนำเงินจำนวนหนึ่งล้านสี่แสนบาท มอบให้กับทางโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา เพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องช่ วยห ายใจสำหรับใช้ดูแลผู้ป่ วย

รวมกันไปสมทบทุนสร้างห้องพักผู้ป่ วยเพิ่มเติม ซึ่งนอกจากจะเป็นการ สร้างกุศลให้กับดวงวิ ญญ าณของลูกสาวที่ล่ วงลับไปแล้ว ยังเป็นการช่วยเหลือผู้ป่ วย ที่ต้องใช้เครื่องช่วยห ายใจอีกด้วย ซึ่งหลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวได้รับการเผยแพร่ออกไปก็ได้มีผู้เข้ามาแสดงความชื่นชมในน้ำใจของหญิงวัย 78 ปีคนดังกล่าว รวมถึงแสดงความชื่นชมเจ้าอาวาสที่มองเห็นว่า เงินก้อนนี้สามารถนำไปช่วยเหลือผู้ป่ วยได้อีกจำนวนมาก ทำให้เงินจำนวนดังกล่าวเกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุด

วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อ ภั ย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี  ภาพจาก เฟซบุ๊ก หลวง พี่ เรียบเรียงโดยเพจเกษตรบ้านบ้าน

Facebook Comments Box
สวัสดี