น่าอ่าน

ผู้ปกครองต่างชื่นชม ผอ.ขับรถลงเขาบนเส้นทางทุรกันด าร 22 กม. มาเบิกเงิ น 2,000 ให้นักเรียน

ขอชื่นชม เมื่อวันที่ 13 ก.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานจาก นายนรินทร์โชติ เมืองใจหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ตาแมว และ นางสาว ประภาวรินทร์ วิเชียรสรร ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ต้องขับรถขึ้นลงเขา เพราะเส้นทางทุรกันดาร มีทั้งหลุมลึ ก ร่องน้ำ และหน้าผาสูงชันข้างทาง โดยใช้ทั้งรถยนต์ส่วนตัว และรถจักรยานยนต์ จากที่ตั้งของโรงเรียน

ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของ อุทยานแห่งชาติดอยหลวง ซึ่งมีระยะทาง 11 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางกว่า 30 นาที เพื่อเดินทางไปเบิกเงิu จำนวน 44,000 บ าท ที่ธนาคารในตัวอำเภอแม่สรวย และนำกลับมามอบให้ผู้ปกครองนักเรียน ที่โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว รายละ 2,000 บ าท จำนวน 22 คน รวมระยะทางไปกลับ จากโรงเรียนบ้านแม่ตาแมว ถึงถนนทางขึ้น 22 กิโลเมตร การเดินทางใช้เวลา 1 ชั่วโมง

โดยนายนรินทร์โชติ เมืองใจหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ตาแมว เปิดเผยว่า เมื่อทางโรงเรียนได้รับโอนเงิu ก็เร่งเบิกจ่ ายมาให้ผู้ปกครองทันที เพราะมีข้อกำหนด ที่จะต้องทำให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน

หลังจากทางสำนักงานคณะก ร ร มการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โอนเงิuมา สำหรับโรงเรียนบ้านแม่ตาแมว การเดินทางคืออุปสรรค เพราะหากฝนตกจะไม่สามารถขึ้นลงได้เลยเพราะเป็นเส้นทางที่ทุรกันดารอย่างมาก แต่ด้วยหน้าที่ของครู และผู้บริหารสถานศึกษา ก็ต้องเร่งดำเนินการให้ผู้ปกครอง โดยทั้งหมดเป็นชาติพันธุ์อาข่า ทั้งนี้หลังจากมอบเงิuไปแล้วทุ กคนที่ได้รับเงิuจำนวนดังกล่าวต่างดีใจเป็นอย่างมาก ที่ได้รับเงิuช่วยเหลือครั้งนี้

ด้านนางแรมจันทร์ อางีกุ ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว กล่าวว่า ดีใจมากที่ได้รับเงิuจำนวนนี้ และจะนำไปใช้จ่ ายสำหรับลูก ทั้งซื้อชุดนักเรียน รองเท้า อุปกรณ์การเรียนบางอย่าง เพราะที่ผ่านมาครอบครัวไม่มีร ายรับเลย ทำให้ลูกต้องใส่เสื้อผ้าชุดเก่า รองเท้าที่ข าด

ครูที่ดีไม่ใช่สอนดี สอนเก่ง หรือสอนให้ลูกศิษย์เข้าใจ แต่ครูเป็นผู้ให้ และชี้แนะให้ลูกศิษย์ได้เติมโตเป็นคนดีของสังคมขอบคุณที่มา : amarintvnews.com

เรียบเรียงโดย:เพจ1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box
สวัสดี