น่าอ่าน

ป้าใจบุญ เก็บห ม า-แ มว มาเลี้ยงกว่า 100 ตัว ขอรับแค่อาห ารไม่รับเป็นตั งค์

ป้าผู้ใจบุญ เลี้ยงห ม า-แ  มว เก็บมาเลี้ยงไว้ที่บ้านร่วม 100 ตัว ใช้ทรัพย์จากบุ ตรสาว ที่ส่งเ สี ยเลี้ยงดูนานร่วม 10 ปี มีเพื่อนบ้านศิ ษย์วัดนำเ ศ ษอาหารมาช่วยเลี้ยง ยินดีหากมีคนบริจ าคอาหารเม็ดให้ แต่ไม่รับตั งค์เมื่อวันที่ 12 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พบป้าอายุวั ย 57 ปี ใจบุญ เก็บสุนั ขและแ มว ที่ชาวบ้านปล่ อยทิ้ ง

ตามข้างถนนและวัดนำมาเลี้ยงอยู่ภายในบริเวณบ้านร่วม 100 ตัว โดยทำมานร่วม 10 ปี ทราบชื่อ นางจันทราทิ พย์ เพชรเมืองทอง หรือ ป้าจิ๋ ม อาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 53/1หมู่ 4 ตำบลย่ านซื่อ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ทั้งนี้ ได้ใช้ส่วนที่บุ ตรสาวส่งให้แต่ละเดือนเป็นค่าอาหารสุนั ขและแ ม ว และยังมีเพื่อนที่เป็นลูกศิ ษย์พระวัดโ บ สถ์ย่ า นซื่อ นำเ ศ ษอาหารที่เหลือจากการทำบุญมาช่วยเลี้ยงห ม าแ ม วอีกด้วย นางจันทราทิ พย์ กล่าวว่า เมื่อประมาณ 10 ปี ที่ผ่านมา

ตนเองและบุ ตรสาวได้เดินทางไปทำบุญที่วัดแห่งหนึ่งและพบแมวจำนวนมากที่ชาวบ้านมาปล่ อยไว้ที่วัด แต่ทางพระต้องนำขั งไว้ เนื่องจากถ้าอยู่ด้านนอกจะโดนตัวอื่นตนสงส ารจึงได้ขอทางวัดมาเลี้ยงดูไว้ที่บริเวณในบ้าน

เนื่องจากมีพื้นที่ประมาณ 2 งาน และมีรั้วรอบขอบชิดและที่สำคัญห ม าที่เลี้ยงไว้นั้นไมแ ม ว สามารถปล่อย ให้อยู่อย่ างอิสระภายในบ้านได้หลังจากนั้นเป็นต้นมา “เมื่อพบสุนั ขและแ ม วที่ถูกทิ้ งตามข้างทางก็จะเก็บนำมาเลี้ยง พร้อมดูแลรักษ า  ภายในบ้านบางครั้งก็มีชาวบ้านนำใส่กล่องมาปล่อยทิ้ งไว้ให้ที่บริเวณหน้าบ้านมีทั้งแ ม วและห ม า บางครั้งเพื่อนบ้านพบเห็นก็เก็บมาให้เลี้ยงเป็นประจำ ที่เหลืออยู่ในตอนนี้ มีแ ม วอยู่ประมาณ 70 ตัว และห ม า ประมาณ 20 ตัว”

ป้าจิ๋ ม กล่าวป้าจิ๋ ม ฝากบอกว่า หากผู้ที่รักสั ต ว์ สุนั ขและแ ม ว จะบริจ าคอาหารเม็ด ตนเองยินดีที่จะรับถือ เป็นการร่วมด้วยช่วยกันทำบุญ โดยไม่รับเป็นตังอย่ างเ ด็ ดข าดและถ้าหากทางเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ ที่จะเข้าช่วยดูแล ก็มีความยินดี เพื่อเป็นการช่วยเหลือสั ต ว์ที่จรจัดและถูกทิ้ งขว้ างให้มีชีวิ ตได้อยู่อย่ างมีความสุ ขต่อไป

ด้านนายทวีป ดีสุ ข เพื่อนบ้าน เปิดเผยว่า ตนเองทราบว่าป้าจิ๋ มเป็นคนใจบุญชอบเลี้ยงและช่วยเหลือแ ม วจรและห ม าจรจัด นำมาเลี้ยงไว้ภายในบ้านนานร่วม 10 ปีแล้วและจะนำเ ศ ษอาห ารที่เหลือจากทางวัดแต่ละวันนำใส่ถังขับสามล้อพ่ ว ง ข้างมาให้เป็นอาหารห ม าและแ ม วที่ ที่ป้าจิ๋ มเลี้ยงไว้เป็นการร่วมด้วยช่วยกันทำบุญ วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อ ภั ย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

Facebook Comments Box
สวัสดี