น่าอ่าน

ปล่อยที่ดินร้าง ระวังเสียที่ดินโดยไม่รู้ตัว เพจกฎหมายแนะนำ “9 วิธีดูแลที่ดินว่างเปล่า” ก่อนจะถูกครอบครองปรปักษ์

สำหรับคนที่มีที่ดินหลายผืนและไม่ค่อยได้เข้าไปดูแลอย่างจริงจังหรือปล่อยร้างว่างเปล่ามานานหลายปี ระวังที่ดินนั้นจะกลายเป็นคนของอื่นครอบครองแบบปรปักษ์ไปนะ เพราะว่าตามกฎหมายแล้วหากมีคนไปปลูกสร้างอาศัยอยู่ตรงนั้นนานหลาย 10 ปีเลย

ที่ดินตรงนั้นก็จะกลายเป็นของคนที่อยู่อาศัยไปเลย ฉะนั้นไปตรวจตราดูที่ดินของตนเองด้วยอย่าให้ใครเข้าไปอาศัยอยู่ง่ายๆ แม้ว่าเราจะมีโฉนด บางทีมันก็สายเกินไปแล้วนะ เสียที่ดินไปแบบง่าย ๆ เลย

วิธีการดูแลที่ดินตนเองเพื่อไม่ให้ถูกครอบครองปรปักษ์
1 ออกไปตรวจตราดูแลที่ดินของตนเองบ้าง ให้ได้อย่ างน้อยสักปีละ 1 ครั้งก็ยังดีนะ

2 ลองถามคนแถวนั้นดูว่ามีใครเข้ามาทำอะไรกับที่ดินของเราไหม

3 ตรวจสอบหลักหมุดให้ดี ๆ ว่ายังอยู่ที่เดิมหรือเปล่า มีการเคลื่อนย้ ายไหม

4 กรณีที่หลักหมุดหายไปควรแ จ้ ง ตำร ว จเ พื่อดำเนินค ดี เอาไว้ก่อน แล้วก็ต้องแจ้งกับทางที่ดินเพื่อดำเนินการในขั้นต่อไป

5 จะต้องทำการรังวัดที่ดินอย่ างน้อยทุก ๆ 5 ปี หากมีอะไรผิดปกติเราจะได้รู้ เพราะว่าบางทีที่ดินนั้นมันอาจจะเพิ่มหรือลดก็ได้ โดยเฉพาะดินที่อยู่ใกล้กับตลิ่ง ริมน้ำ เป็นต้น

6 หากมีคนมาทำการอาศัยในที่ดินของเราก็ควรตกลงว่าจะเช่าหรือไม่ หรือจะซื้อเราต่อไหม หรือจะอย่ างไรตกลงทำสัญญาให้เรียบร้อย หรือถ้าเขาไม่ยอมทำอะไรเลยก็ควรจะต้องไล่ออกไป

7 ทำการล้อมรั้ว ทำกำแพงเอาไว้ให้เรียบร้อย จะได้มีเขตแดนชัดเจนแน่นอนว่าส่วนไหนเป็นของเรา

8 ทำป้ายติดไว้เลยว่าเป็นที่ดินส่วนบุคคล มีเจ้าของ ไม่ใช่ที่สาธารณะ ห้ามมาใช้ ห้ามเข้า

9 ลองดูว่ามีรอยเท้า รอยรถ เข้าออกประจำในที่ดินของเราไหม เพราะว่าอาจจะโดนใช้เป็นทางผ่ านก็ได้

Facebook Comments Box
สวัสดี