เกษตรน่ารู้

ปลูกมะม่วงในเข่ง ปลูกง่ายโตไวออกดอกเร็วกว่าการปลูกลงดิน

อาจารย์รัฐพล ฉัตรบรรยงค์ สังกัดภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้ทำการศึกษาวิจัย เมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้ว จนขณะนี้ก็ยังได้ปลูกศึกษาเรื่อยมา และได้ข้อสรุปว่า ไม้ผลเมืองร้อนหลากหลายชนิดสามารถปลูกในภาชนะ หรือเป็นไม้ผลกระถาง หรือปลูกในเข่งได้

“สภาพเศรษฐกิจและสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปมาก อย่างเช่นคนที่อาศัยอยู่ในเมือง เขามีพื้นที่จำกัด และที่ดินของเขาก็เป็นดินถมบางครั้งก็ไม่เหมาะที่จะปลูกพืช ผมจึงได้ศึกษาวิจัยเรื่องการปลูกไม้ผลในภาชนะขึ้นมา ผลพบว่าสามารถปลูกได้ดี สามารถควบคุมดูแลได้ดีกว่า โดยเฉพาะผู้ที่มีเวลาอยู่กับบ้าน และกรณีที่ปลูกเชิงการค้าก็สามารถทำได้ ผลผลิตอาจจะได้ไม่มากเท่าปลูกลงดิน แต่เราสามารถปลูกระยะชิดได้ เมื่อนำหลายๆ ต้นมารวมกันก็เฉลี่ยพอๆ กันครับ” อาจารย์รัฐพล กล่าว และบอกว่าข้อดี ข้อด้อย จะมีดังนี้

ข้อดีของการปลูกในเข่ง
-ปลูกได้ในพื้นที่จำกัด
-สามารถปลูกได้กับผลไม้หลากหลายชนิด
-ไม่มีปัญหาเรื่อสภาพดินที่ใช้ปลูก
-สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย
-ควบคุมปริมาณน้ำและธาตุอาหารได้สะดวก
-ออกดอกเร็วและง่ายกว่าการปลูกลงดิน
-ขนาดทรงพุ่มเล็กทำให้ดูแลได้สะดวก

ข้อด้อยของการปลูกในเข่ง
-ให้ผลผลิตต่อต้นน้อย (ถ้าใช้ภานะปลูกเล็ก)
-ต้องมีการเปลี่ยนวัสดุปลูกเป็นระยะ ๆ
-ต้องให้น้ำและปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอ
-ไม้ผลบางชนิดไม่เหมาะที่จะนำมาปลูก เช่น กล้วย ขนุน ทุเรียน มะพร้าว ขนุน เป็น
-มีการลงทุนค่อนข้างสูงในระยะแรก

เปิดให้ศึกษาดูงาน ผู้สนใจเรื่องการปลูกไม้ผลในภาชนะสามารถติดตามชมได้จากคลิปที่มาประกอบข่าวนี้ https://youtu.be/fjIEI_jsRY8 หรือสนใจจะศึกษาดูงานของจริง ทาง “เกษตรอคาเดมี-เรียนรู้สิ่งดีดีจากของจริง” ได้ขอความร่วมมือกับคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเชิญอาจารย์รัฐพล ฉัตรบรรยงค์ ให้มาบรรยายเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้โครงการ “ห้องเรียนกลางสวน-ความรู้จากรั้วมหาวิทยาลัยสู่เกษตรกร” ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 ณ บริเวณแปลงปลูกภายในเรือนองุ่นปวิณ ปุณศรี (ฝั่งตรงข้ามกับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) โดยการบรรยายจะเริ่มตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. (ประมาณ 3 ชั่วโมง) คือหลังจากบรรยายทฤษฎีจบก็พักเบรก และลงศึกษาดูงานในแปลงจริง

หัวข้อบรรยาย จะครบทุกประเด็น ตั้งแต่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชนิดของไม้ผลว่าชนิดไหนปลูกได้ ไม่ได้ ปลูกในเข่งหรือในกระถางดี ระบบดินปลูก ระบบปุ๋ย ระบบน้ำ การตัดแต่งกิ่ง การบังคับให้ออกผล การตัดแต่งผล ฯลฯ ชนิดที่ว่าเรียนจบนำวิชาความรู้ไปใช้ได้เลย

ถ้าสนใจอย่ารอช้า โทร.ไอดีไลน์ 0897877373 (คุณภัทรานิษฐ์) ค่าใช้จ่ายท่านละ 300 บาท (เป็นค่าอาหารว่างและอื่นๆ) โดยการจัดครั้งนี้ไม่ได้มุ่งหวังเรื่องรายได้ แต่เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมอื่นๆต่อได้ จึงต้องขอเก็บค่าใช้จ่ายกันบ้างครับ

Facebook Comments Box
สวัสดี