เกษตรน่ารู้

ปลูกมะขามป้อม อาชีพทำเงิน มีตลาดรับซื้อ กก.ละ100บาท สร้างรายได้ ล้าน/ปี

กลับมาพบเจอกันอีกแล้ว ก่อนอื่นแอดมินและทีมงานเพจแบบบ้านเกษตรกับธรรมะสอนใจ ก็ขอขอบคุณที่ท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลงานของเรามาตลอด เราจะคอยสรรหานำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านเรื่อยๆนะคะ ก่อนที่เราจะไปอ่านเรื่องราวในวันนี้ แอดมินและทางทีมงานขออวยพรให้ท่านแฟนเพจมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตด้วยนะคะ

การปลูกมะข ามป้อมจ า กผลไม้ป่าสู่การเป็นพืชเศรษฐกิจ หลายๆ ท่านคงไม่เคยคิดว่า “มะข ามป้อม” ผลไม้ป่า จะสามารถสร้างร ๅ ยไ ด้ให้แก่ คุณวิสูตร  คงนัทธี ได้ถึงปีละนับล้านบ าท นับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่กำลังมาแsง ซึ่งไม่น่าเ ชื่ อว่าจ า ก ปลูกมะข ามป้อม ผลไม้ป่าที่อยู่ในป่า ที่ดูเหมือนจะไม่มีค่ๅ ไม่มีความสำคัญอะไร

แต่คุณวิสูตรเป็นผู้ที่เห็นค่ๅของมะข ามป้อม และได้นำมาทำเป็นธุรกิจอย่างเป็นล่ำเป็นสัน ก่อนที่คุณวิสูตรจะพลิกผันตัวเองมา ปลูกมะข ามป้อม แต่ก่อนทำไร่อ้อย ไร่มัน จ นมาช่วงหนึ่งที่อ้อยราคาต ก จึงทำให้เข าคิดหาพืชชนิดใหม่ๆ มาปลูก จ นกระทั่งได้พบกับมะข ามป้อมที่มีลักษณะที่แปลกไปจ า กต้นอื่น คือ ลำต้นเตี้ย ให้ผลดก และใหญ่

สายพันธุ์มะข ามป้อม คุณวิสูตรเล่าว่า เมื่อ 10 กว่าปีก่อน คุณพ่อของคุณวิสูตรได้นำพันธุ์มะข ามป้อมป่ามาจ า กเข าแถบจังหวัดกาญจ นบุรี ซึ่งลักษณะเด่นของมะข ามป้อมพันธุ์นี้ คือ ผลใหญ่ ให้ผลดก จึงได้นำมาปลูกที่บ้าน หลังจ า กที่ มะข ามป้อมให้ผลผลิต ก็มีแม่ค้าเข้ามาซื้อ คุณวิสูตรจึงได้มองเห็นช่องทางการตลาด จึงได้ขย ายพันธุ์ต่อจ า กต้นที่คุณพ่อของเข าปลูกไว้บนเนื้อที่กว่า 30 ไร่

วิธีการปลูกและบำรุงดูแลมะข ามป้อม คุณวิสูตรได้พูดถึงวิธีการ ปลูกมะข ามป้อม ว่า ปลูกง่ายมาก  การดูแลรักษาไม่ยุ่งย าก  ต้นทุนต่ำ  โดยการเตรียมดินก็ไม่ยุ่งย าก ใช้ผาน 3 ไถ เสร็จก็ปักแนว เว้นระยะ 8×8 เมตร เสร็จก็ขุดหลุมให้พอดีถุง ไม่ต้องกว้าง ไม่ต้องลึกมาก ไม่ต้องให้น้ำขัง นำกิ่งพันธุ์ที่เตรียมไว้ลงปลูกโดยไม่ต้องรดน้ำ ถ้าปลูกในต้นฤดูฝนไม่จำเป็นต้องรดน้ำ เพราะจ นหมดฤดูฝนต้นมะข ามป้อมก็แข็งแsง

และสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องรดน้ำ ส่วนการให้ปุ๋ยจะใส่ทั้งปุ๋ยเคมี และปุ๋ยคอก โดยใส่ 2-3 เดือนครั้ง ปุ๋ยเคมีใช้สูตร 25-7-7 หรือปุ๋ยเร่งต้นทั่วๆ ไป เพื่อที่จะเร่งต้นให้โตเร็วเพื่อที่จะทำให้ได้ต้นที่สมบูรณ์ ให้ผลผลิตได้เร็วขึ้น ในส่วนของการทาบกิ่ง เข าแนะนำว่าในช่วงฤดูฝนจะทำได้ดีที่สุด แต่ถ้ามีฝนมากไปก็ไม่ดี ในช่วงที่ทำไม่ได้เลย คือ ช่วงฤดูหนาว รากจะไม่งอกเลย

ด้านตลาดและช่องทางจำหน่ายผลผลิตมะข ามป้อม ถ้าจะกล่าวถึงการจำหน่ายผลผลิตก็สามารถทำได้หลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการนำไปขๅยเองที่ตลาดรับส่งใหญ่ๆ หรือจะเป็นการที่พ่อค้า แม่ค้า มารับซื้อเองที่สวน อย่างเช่น สวนของคุณวิสูตร ที่พ่อค้า แม่ค้า มารับซื้อที่สวนเลย ซึ่งทำให้เข าลดต้นทุนในการขนส่งลงได้อย่างดี โดยผลผลิตที่ได้ต่อปีเฉลี่ยอยู่ที่ 20 ตันต่อปี ราคาผลผลิตอยู่ที่กิโลกรัมละ 80-100 บ าท นับว่าเป็นราคาที่ดีมาก

ซึ่งในปัจจุบันแหล่ง ปลูกมะข ามป้อม ยังมีน้อย แต่ในทางกลับกัน ความต้องการของตลาดกลับเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้คุณวิสูตรไม่ต้องกังวลเรื่องการตลาด ซึ่งส่วนมากลูกค้าจะโทรมากกว่า นอกจ า กคุณวิสูตรจะ ปลูกมะข ามป้อม เพราะจำหน่ายผลสดแล้ว เขๅยังทำต้นพันธุ์ขๅยอีกด้วย โดยพันธุ์หลักๆ ที่ทำ คือ พันธุ์แป้นสย าม, พันธุ์ทองสย าม และพันธุ์เพชรสย าม ทำขย ายพันธุ์โดยการทาบกิ่ง และยังมีต้นพันธุ์ที่เพาะจ า กเมล็ดโดยตรง โดยราคาขๅยต้นพันธุ์จะอยู่ที่ต้นละ 100 บ าท และการทำต้นพันธุ์จ า กการเพาะเมล็ดมีเปอร์เซ็นต์การติดน้อยมาก เฉลี่ยแล้วมีแค่ 10% เท่านั้นเอง

การป้องกันและกำ จั ดศั ต รู พืช และวัชพืช ในส่วนของเรื่องโsคและแมลงที่พบในมะข ามป้อมส่วนมากไม่ค่อยพบโsค แต่แมลงที่เข้าทำลายมะข ามป้อมมากที่สุดจะเป็นเพลี้ยไฟ วิธีกำจัดต้องใช้สๅ รเ ค มี ซึ่งเป็นวิธีการทั่วๆ ไปในการกำจัดแมลงศั ต รู พืชส่วนใหญ่ ซึ่งมะข ามป้อมจะมีความพิเ ศ ษ คือ ไม่ค่อยมีโsค และแมลง ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ผลผลิตเ สี ยหายมารบกวนการกำจัดวัชพืชที่นี่ใช้วิธีการ ตั ดหญ้าโดยเครื่องตั ด หญ้า

ถ้ามีเยอะเกินไปก็จะใช้ ย ากำจัดวัชพืชในการกำจัด แต่ถึงแม้ว่าจะใช้สๅ ร เ ค มี ในการกำ จั ดวั ช พื ชก็ไม่มีผลกระทบต่อผลผลิต โดยที่เข าใช้วิธีฉีดพ่นให้ต่ำ ให้โดนเฉพาะวัชพืช ไม่ให้ละอองย าฟุ้งขึ้นข้างบน ดังนั้นมะข ามป้อมที่ออกจ า กสวนของคุณวิสูตรมั่นใจได้ว่าปลอดภัยอย่างแน่นอน

การเก็บเกี่ยวผลผลิตมะข ามป้อม มะข ามป้อมจะให้ผลผลิตในช่วงปลายฤดูฝน ประมาณเดือนกันย ายน-ตุลาคม มะข ามป้อมจะให้ผลผลิตฤดูกาลเดียว การเก็บผลผลิตจะเก็บด้วยมือเปล่า หรือถ้าลูกที่อยู่สูงไม่สามารถเอื้อมถึงก็จะใช้ตะกร้อเก็บ โดยเก็บไม่ให้ผลผลิตช้ำ เพราะจะทำให้เ สี ยเร็วมาก เก็บได้แค่วันเดียว ถ้าผลผลิตที่เก็บได้ไม่มีรอยช้ำจะสามารถเก็บได้นานหลายวัน

ดังนั้นเข าจึงต้องเก็บผลผลิตด้วยความใส่ใจและประณีต เพื่อที่จะให้มะข ามป้อมที่เข าเก็บส่งถึงมือลูกค้าอย่างมีคุณภาพโดยที่ต้องไม่ช้ำและเสี ยหๅ ย เนื่องจ า กผลผลิตมีมาก ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตแต่ละครั้งจึงต้องจ้างแsงงานในการเก็บ หลังจ า กที่เก็บผลผลิตแล้วก็จะ ตั ด แต่งกิ่งเพื่อให้ทรงพุ่มโล่ง ง่ายต่อการดูแล มะข ามป้อมเป็นพืชที่สามารถเก็บผลผลิตได้นาน เพราะเป็นพืชอายุยืน ถ้าไม่โค่นต้นก็จะไม่ ต ๅ ย

คุณวิสูตรยังฝากถึงเกษตรกรที่สนใจอย ากจะ ปลูกมะข ามป้อม  สามารถมาเที่ยวชมสวนได้  และมาขอคำแนะนำจ า ก  คุณวิสูตรได้ ไม่หวงความรู้ สามารถมาดูการตลาดได้ว่าดีไม่ดี อย่างสวนเข าเองไม่เคยต้องวิ่งหาตลาด เพราะมีแม่ค้ามารับซื้อถึงที่ การลงทุนครั้งแรกก็อาจมากหน่อย แต่ถ้าผลผลิตออกแล้วก็จะสามารถคืนทุนได้อย่างรวดเร็ว  จึงนับได้ว่ามะข ามป้อมเป็นพืชที่น่าสนใจ สำหรับผู้ที่ต้องการหาพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ๆ มะข ามป้อมถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่จะสามารถทำเงินให้ท่านได้อย่างมหาศาล

หากเกษตรกรหรือผู้อ่านท่านใดสนใจสอบถามได้ที่ คุณวิสูตร คงนัทธี ที่อยู่ 2/2 ม.3 ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 โทร.08-7152-1608

ขอขอบคุณข้อมูลจ า ก : palangkaset.com เรียบเรียงโดย  แบบบ้านเกษตรกับธรรมะสอนใจ

Facebook Comments Box
สวัสดี