เกษตรน่ารู้

ปลูกมะขามทำรั้ว เก็บยอดข ายรายได้ดี

มะขามเป็นอีกไอเดียที่ปลูกทำแนวรั้วได้ดี และยังสามารถเก็บยอดข ายได้อีกด้วย คุณยายคนหนึ่งที่อายุใกล้ 80 ปี  คุณมะเดื่อจะใช้ถนนสายนี้ไป – กลับ โรงเรียนทุกวัน  ไร่ของคุณยายจะมี ” รั้วต้นมะขาม ”  เตี้ย ๆ ปลูกขนานไปกับถนน

รั้วมะขามเตี้ย ๆ นี้ คุณมะเดื่อเห็นมานานนับสิบปีแล้ว  ยามเย็น  หลังโรงเรียนเลิก คุณมะเดื่อผ่านมาทางนี้ มักจะเห็นคุณยาย มาก้ม ๆ เงย ๆ อยู่ที่รั้วมะขาม เพื่อเก็บใบอ่อน ๆ ของมันใส่ในถังพลาสติกของคุณยาย เสมอ ๆ 

คุณมะเดื่อกับคุณยาย คุ้นเคยกันดี บางครั้งคุณมะเดื่อก็จะแวะทักทายกับ คุณยาย  คุณยายจะเก็บใบอ่อน ๆ ของมะขามเอาไปข ายที่ตลาดสดเทศบาล  คุณยายจะมีผักพื้่นบ้าน เช่น ผักบุ้ง  ตำลึง ไปวางขายด้วยเสมอ

คุณยายเล่าให้ฟังว่า  คุณยายเก็บมะขามเปรี้ยว ที่เรียกว่า มะขามกระดาน แกะ เอาเนื้อไปทำอาหาร  แล้วเอาเมล็ดมาปลูกไว้เป็นแนวรั้วนับสิบปีแล้ว  เก็บใบ อ่อนข ายได้ตลอดปี  ยิ่งหน้าฝน ยิ่งมีใบอ่อนแตกมาก  ใบมะขามอ่อนข ายดี

ช่วงนี้ข ายกิโลกรัมละ  15  บาท  วันหนึ่ง ๆ ก็เก็บได้ประมาณ กิโลกว่า ๆ

มะขามต้นแคระแกร็น ไม่โตเพราะถูกเด็ดใบอ่อนตลอด  จึงเก็บใบอ่อนได้ง่าย รั้วมะขามของคุณยาย  เป็นทั้งรั้ว  เป็นทั้งอาหาร  อีกทั้งยังเป็นร ายได้อีกด้วย

คุณยาย  ทำให้คุณมะเดื่อนึกไปถึงวันหนึ่งที่ผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งไปที่บ้านของ คุณมะเดื่อ แล้วเปรย ๆ ว่า  ” ทางอำเภอ มีนโยบายให้ทุกหมู่บ้านจัดทำ โครงการเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอ เพียง ไม่รู้จะทำอะไรดี  ว่าจะให้ชาวบ้านปลูก ผักกันทุ กครัวเรือนดี ไหม ” สิ่งหนึ่งที่คิดว่ายังไม่กระจ่างสำหรับชาวบ้านก็คือ…” การทำความเข้าใจ

เข้าถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  ของพ่อหลวง  ทั้ง ๆ ที่หลักปรัชญานี้ น่าที่จะเป็นหลักพื้นฐานในชีวิตของคนไทย จนกลายเป็นวิถีชีวิตของคน ไทย ทุก ๆคน  โดยเฉพาะผู้นำของชุมชน

แต่ถ้าหากจะถามคุณยายเจ้าของรั้วมะขามว่าเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง หรือไม่  ท่านก็คงจะไม่เข้าใจ หรือไม่ทราบด้วยซ้ำ  แต่…หากถามท่าน เกี่ยวกับรั้วมะขามนี้ 

ท่านคงคุยให้เราฟังได้ทั้งวันด้วยรอยยิ้มอย่างมีความสุข ว่า ท่านได้อะไรจากรั้ว มะขามของท่านนี้บ้าง พอเพียงคือความสุข

Facebook Comments Box
สวัสดี