น่าอ่าน

ปลูกพืชหมุนเวียนแบบเกื้อหนุน เตรียมดินครั้งเดียวปลูกได้ทั้งปี

“การปลูกพืชหมุนเวียน 3 ชนิดในแปลงเดียวกัน แตงกวา ถั่วฝักยาว ข้าวโพดหวาน เราได้ศึกษาอย่างเป็นระบบมาตั้งแต่ปี 2555 เมื่อชาวบ้านนำไปปฏิบัติ ช่วยให้มีกำไรไม่ต่ำกว่าไร่ละ 70,000 บาท”

อุปถัมภ์ อุ่นใจ หัวหน้างานวิชาการเกษตร ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จ.ระยอง เผยถึงความสำเร็จของงานศึกษาการปลูกพืชหมุนเวียน 3 ชนิด ที่นำมาถ่ายทอดให้เกษตรกร แม้ดูเหมือนกำไรไม่มาก แต่ช่วยประหยัดต้นทุนให้เกษตรกรไปได้หลายเรื่อง


ตั้งแต่ค่าเตรียมดิน ทำครั้งเดียวปลูกได้ 3 ชนิดติดต่อกัน…ใช้ปุ๋ยอินทรีย์…สารกำจัดศัตรูพืชแทบไม่ใช้ เพราะปลูกพืชต่างชนิด โรคแมลงปรับตัวไม่ทัน เลยไม่ค่อยรบกวน แต่ถ้ามีแมลงรบกวนให้ใช้พืชสมุนไพรหรือน้ำส้มควันไม้ฉีดพ่น ค้างผัก พลาสติกคลุมดิน ใช้ร่วมกันได้ ช่วยลดค่าใช้จ่ายไปได้นับหมื่นบาท แถมยังได้พืชผักปลอดภัย ไร้สารพิษ

วิธีการนั้น ไม่มีอะไรมาก…เริ่มตั้งแต่เตรียมแปลงปลูก ไถดินแล้วตากไว้ 1 อาทิตย์ เพื่อกำจัดวัชพืช โรค แมลง จากนั้นไถดินผสมปุ๋ยคอกปุ๋ยหมัก ไร่ละ 2,000-3,000 กก. ปรับดินให้เสมอกัน ยกแปลงปลูกสูง 20-30 ซม. กว้าง 50 ซม. ใช้พลาสติกคลุมแปลง รักษาความชื้นในดิน คลุมวัชพืช ป้องกันการชะหน้าดินและปุ๋ยจากฝน ต่อมาเจาะรูขนาด 8-10 ซม. ห่าง 50 ซม.


เพื่อใช้หยอดเมล็ด…จะทำระบบน้ำหยดในขั้นตอนนี้ หรือหลังจากปลูกพืชแล้วก็ได้ ระหว่างนี้เตรียมเมล็ดพันธุ์ชนิดแรก…นำเมล็ดแตงกวามาเร่งให้งอกเร็วขึ้น แช่น้ำอุ่นในถุงพลาสติก 3 ชม. จากนั้นเทน้ำออก ปิดปากถุงทิ้งไว้ 1 วัน เมื่องอกให้นำไปหยอดในหลุม 1-2 ต้น กลบด้วยขี้เถ้า เพื่อป้องกันนกหนูมาทำลาย ไม่กี่วันต้นจะงอกพ้นดิน ให้ปักหลักไม้ไผ่ทำค้าง ขึงเชือกร้อยเป็นตาข่ายให้ค้างผักตึง รอให้ไม้เลื้อย

เมื่อแตงกวาเริ่มไต่ค้าง ให้ตัดแต่งเถา ตัดแขนงข้างใบที่ 1-5 ทิ้ง ให้เถาทอดยอดขึ้นตรงคลุม เต็มค้าง ผลผลิตเพิ่ม…20-30 วัน แตงกวาจะเริ่มออกดอก ติดผล เก็บผลผลิตได้นาน 1 เดือน จากนั้น ตัดเถาออก กำจัดวัชพืช เหลือค้างไว้ใช้กับถั่วฝักยาวต่อ พรวนดินในหลุม ใส่ปุ๋ยหมักหลุมละ 1 กำมือ แล้วลงเมล็ดถั่วฝักยาวได้ทันที หยอดหลุมละ 3-4 เมล็ด เมื่องอกให้เลือกเอาต้นที่สมบูรณ์ไว้ 2 ต้น


ระหว่างปลูกจะใส่ปุ๋ยหรือไม่ก็ได้ เพราะยังมีปุ๋ยหมักจากการปลูกแตงกวาเพียงพอ หากพบมีแมลงรบกวนให้พ่นสารสกัดจากสะเดา ข่า ตะไคร้หอม หรือหางไหล หมั่นตัดแต่งใบไม่ให้ทึบ เด็ดใบไม่สมบูรณ์ทิ้ง 50 วัน จะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ เก็บต่อเนื่องไปอีก 1 เดือน เก็บเถาถั่วทิ้ง เอาค้างที่กำลังหมดสภาพออก กำจัดวัชพืช พรวนดิน ใส่ปุ๋ยหมักหลุมละ 1 กำมือเช่นเดิม


พืชสุดท้าย….ข้าวโพดหวาน หยอดเมล็ดหลุมละ 2 เมล็ด 14 วัน จะเห็นการงอก หลุมไหนงอกทั้ง 2 ต้น ให้จับแยกหลุมหรือนำไปปลูกที่อื่น ใส่ปุ๋ยหมักหลุมละ 1 กำมือ อาทิตย์ละครั้ง เมื่อออกฝักอ่อนให้เหลือไว้แค่ฝักเดียว ที่เหลือเด็ดขายเป็นข้าวโพดอ่อน ปลูกไป 70-75 วัน เก็บผลผลิตจากนั้นทำความสะอาดแปลง เก็บพลาสติก ไถกลบ หว่านปอเทืองหรือพืชตระกูลถั่ว หลังออกดอกออกผลก็ไถกลบ ทิ้งไว้ 1 เดือน เริ่มต้นปลูกหมุนเวียนรอบใหม่ได้ต่อไป.

Facebook Comments Box
สวัสดี