เกษตรน่ารู้

ปลูกทุเรียนไว้กินเอง แค่ 2 ต้น ก็พอกิน ไม่ต้องซื้ออีกเลย

ทุเรียนไทย ได้รับความนิยม มีราคาสูง ทำรายได้มาก และเป็นผลไม้เด่นที่ทั่วโลกให้การยอมรับ ย่อมเป็นเหตุผลเพียงพอที่ทุเรียนจะได้รับการยกย่องให้เป็นราชาแห่งผลไม้ (King of Fruits) ของไทย ในปัจจุบัน โดยเดือนเมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน เป็นฤดูกาลของทุเรียนที่กำลังทยอยออกมาเป็นจำนวนมาก

นับเป็นพืชเศรษฐกิจในลักษณะไม้ผลที่สำคัญของประเทศไทย เพราะเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ เมื่อมีกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชย่อมเป็นปัจจัยส่งเสริมการปรับปรุงพันธุ์ทุเรียนในเกิดทุเรียนพันธุ์ดีมากกว่าปัจจุบัน อนาคตของทุเรียนคงมีอีกยาวไกล   และเป็นไม้ผลที่สร้างชื่อเสียงได้อย่างโดดเด่นทัดเทียมกับไม้ผลของนานาประเทศ

วันนี้เราจึงมีเคล็ดลับในการปลูกทุเรียน ให้ออกผลเต็มต้น เก็บกินกันแทบไม่ทัน ปลูกแค่ 2 ต้น ก็เหลือกินแล้ว

เราได้นำคำแนะนำของ ดต. สุวรรณศักดิ์ แกนวงษา เกษตรกรผู้ชำนาญการในการปลูกทุเรียน  ที่จะมาบอกถึงวิธีการปลูกทุเรียนให้ได้ผลผลิตที่ดี ที่สำคัญยังสามารถปลูกได้ทุกภาคอีกด้วย จะมีวิธีอย่างไรไปดูกันเลย

ก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับทุเรียนกัน

สำหรับทุเรียนนั้น เป็นผลไม้ยืนต้นที่มีขนาดใหญ่ ควรปลูกไว้ใกล้แหล่งน้ำที่มีน้ำให้ได้เพียงพอและตลอด ดินที่เหมาะสมคือ ดินที่ระบายน้ำได้ดี และมีสภาพความเป็น ก ร ด เป็นด่าง (ค่า pH) ประมาณ 5.5 – 6.5 กำลังพอดี ทุเรียนจะชอบอากาศร้อนชื้น

ดังนั้นในช่วงหน้าแล้ง ให้ทำการคลุมโคลน หรือใช้ฟางข้าวคลุมโคนต้น แล้วรดน้ำ 3 วัน/ครั้ง อาจจะใช้ระบบน้ำหยดหรือสปริงเกอร์ก็ได้ ทำแสลนคลุมบังแดดไว้บางส่วน เพื่อคลุมความชื้นในดินให้ระเหยช้าลง จะทำให้ทุเรียนเจริญเติบโตได้เร็วยิ่งขึ้น

ฤดูกาลผลผลิตของทุเรียนในแต่ละภูมิภาค

ซึ่งในแต่ละภูมิภาค จะมีสภาพแวดล้อมและพื้นดินที่มีความแตกต่างกัน รวมถึงสภาพอากาศของแต่ละพื้นที่ด้วย ดังนั้นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตของแต่ละพื้นที่ ก็จะไม่เหมือนกัน

ต้นทุเรียนที่สมบูรณ์จะสังเกตได้จากการที่มีใบยอดแก่ และเมื่อผ่านช่วงแล้งเพียง 10 -14 วัน ทุเรียนจะเริ่มออกดอกและระยะพัฒนาของดอกจะใช้เวลาประมาณ 60 วัน จากดอกบานจนถึงระยะเก็บเกี่ยว

ภาคตะวันออก คือ ในช่วงเดือน เมษายน – มิถุนายน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ คือ ในช่วงเดือน มิถุนายน – สิงหาคม

1การเตรียมต้นทุเรียนก่อนออกดอก

ทุเรียนก่อนออกดอก หมายถึง ต้นทุเรียนที่มีการ แ ต ก ใบอ่อนมาแล้วอย่างน้อย 1 ชุด จะมีการสังเคราะห์แสงและสะสมอาหารอย่างเพียงพอ สังเกตได้จากการมองไปที่ใต้ต้นขึ้นไป จะเห็นช่องว่างระหว่างใบในทรงพุ่มไม่เกินร้อยละ 40 ของพื้นที่ทั้งหมด และใบส่วนใหญ่จะเป็นใบแก่

สำหรับต้นทุเรียนที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี จะสังเกตได้จากใบของต้นทุเรียนมีสีเขียวแก่เข้มเป็นมัน นั่นหมายถึง ต้นทุเรียนที่สมบูรณ์

2เตรียมสภาพความพร้อมของต้นเพื่อรองรับการออกดอก

ให้ปลูกทุเรียนในระยะห่าง 8*8 เมตร ส่วนช่องว่างระหว่างต้นทุเรียนที่ว่าง ให้ปลูกพืชชนิดอื่นๆแซม เช่น มังคุด แก้วมังกร กล้วย เงาะ เป็นต้น ซึ่งเป็นพืชที่ปลูกง่ายและมีผลผลิตให้เก็บเกี่ยวไว้รับประทานได้อีกด้วย

3การตัดแต่งผลอ่อนทุเรียน

ต้องทำอย่างน้อย 3 ครั้ง โดยเริ่มจากการตัดแต่งผลอ่อนที่มีรูปทรงบิดเบี้ยว ผลเล็กแคระแกรน ให้เหลือเฉพาะผลที่รูปทรงสมบูรณ์ และมีขั้วผลใหญ่เท่านั้น

การตัดแต่งผลอ่อน ควรทำให้เสร็จภายในสัปดาห์ที่  4 หลังจากดอกบาน ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมาก และต้องทำการยับยั้งการ    แตกใบอ่อน เพื่อป้องกันไม่ให้ทุเรียน แตกใบอ่อนในระหว่างพัฒนาการของผลอ่อน ไม่อย่างนั้นใบอ่อนที่ออกมาใหม่ จะแย่งอาหารจากผลอ่อนจนหมด และส่งผลให้ผลอ่อนไม่สามารถเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่

4การจัดการหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต

เมื่อทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตเรียบร้อยแล้ว สิ่งที่ต้องทำคือ การเตรียมความพร้อมของต้น เพื่อให้พร้อมต่อการออกดอกออกผลในครั้งต่อไป ดังนั้นเราจะต้องทำการตัดแต่งกิ่งและบำรุงต้นต่อไป

5การตัดแต่งกิ่งหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต สามารถแบ่งได้ 3 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 การตัดแต่งหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต

ให้ทำการตัดกิ่งที่แห้ง กิ่งแขนง กิ่งที่เป็น โ ร ค รวมถึงกิ่งที่ไร้ประโยชน์ และตัดขั้วผลที่ติดค้างจากการเก็บเกี่ยวอยู่ทิ้งไป เพื่อให้ทุเรียนงอกกิ่งที่สมบูรณ์อันใหม่ขึ้นมา

ระยะที่ 2 การตัดแต่งช่วงปลายฝนก่อนการใส่ปุ๋ยในครั้งที่สอง

ให้ตัดแต่งกิ่งน้ำค้าง กิ่ง ต ะ ข า บ กิ่งกระโดง เพื่อให้ทุเรียนเป็นทรงพุ่มโปร่ง จากนั้นก็ใส่ปุ๋ยเพื่อบำรุงต้นทุเรียน

ระยะที่ 3 การตัดแต่งกิ่งหลังจากทุเรียนติดผล

ให้ทำการตัดแต่งกิ่งจากทุเรียนที่ติดผลแล้ว 30-45 วัน เป็นการตัดแต่งเฉพาะกิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ที่เรียกว่า ใบขิง โดยทำพร้อมๆกับการตัดแต่งผลอ่อน เพื่อลดการให้อาหารในการสร้างกิ่งใหม่ขึ้นมา ให้อาหารเข้าไปที่ผลโดยตรง

เป็นข้อมูลและความรู้ ที่ให้รายละเอียดในการปลูกทุเรียนได้เป็นอย่างดี มีลำดับขั้นตอนบอกอย่างชัดเจน ใครสนใจก็ลองปลูกทุเรียน เผื่อจะได้มีทุเรียนที่สามารถเก็บกินเองได้ที่บ้าน

เพียงเท่านี้เราก็จะมีทุเรียนที่ให้ผลผลิตได้จำนวนมากเพียงพอที่จะเก็บเกี่ยวไว้สำหรับรับประทานกันเองในครัวเรือนได้แล้ว โดยที่ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อกินในราคาสูงๆตามท้องตลาด หากมีผลผลิตที่มาก ก็สามารถนำไปขายได้

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : kampangdin , ruangjringwannee

Facebook Comments Box
สวัสดี