น่าอ่าน

ตา-ยายกั ดฟันสู้ ต ร ะเ ว น เก็บข อ ง เ ก่ า หาเลี้ยงหลาน 4 คน

กลับมาพบเจอกันอีกแล้ว ก่อนอื่นแอดมินและทีมงานเพจเกษตรกับธรรมะ ก็ขอขอบคุณที่ท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลงานของเรามาตลอด เราจะคอยสรรหานำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านเรื่อยๆนะคะ ก่อนที่เราจะไปอ่านเรื่องราวในวันนี้  แอดมินและทางทีมงานขออวยพรให้ท่านแฟนเพจมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตด้วยนะคะ

คุณตาเข็นรถวีลแชร์ พายาย พิ ก า ร ต ร ะ เ ว น เก็บข อ ง เ ก่ า หาเลี้ยงหลานอีก 4 คน ท่ามกลาง แ ส งแ ด ดและสายฝน ภาพชายสูงวัยสวมเสื้อผ้าค่อนข้างเก่า เข็นรถวีลแชร์พาคุณยาย พิ ก า ร วัย 62 ปี ต ร ะ เ ว น เก็บ ข  อ ง เ ก่  าไปตามถนนสายบ้านบึง-แกลง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ในทุกๆ วัน

ถือเป็นภาพชินตาของคนในพื้นที่ ที่ใช้เส้นทางดังกล่าว และต่างพากันเห็นใจในการใช้ชีวิตอย่าง ย า ก ลำ บ า ก ของผู้ เ ฒ่ า ทั้ง 2 คน ที่ในวันนี้แม้จะเข้าสู่วัย ช ร า แต่ก็ยังต้อง ต่ อ สู้ หา เลี้ ย ง ชี พ และหลานสาววัยกำลังโตอีก 4 คน

โดยบางวันต้อง ต ร ะ เ ว น เก็บ ข  อ ง เ ก่ า  ท่ามกลางแสง แ ด ด ที่ ร้ อ น จัดเป็นระยะทางไกลกว่า 5 กิโลเมตร ขณะที่บางวันยังต้องพากัน ต า ก ฝ น จนเปียกกว่าจะนำสิ่งของที่หาได้กลับถึงบ้านพัก

โชคดีชาวบ้านที่พบเห็นต่างพากันให้ความช่วยเหลือ ทั้งนำทั้งสิ่งของและข้าวปลาอาหารมาแบ่งปัน เพื่อให้ได้ ป ร ะ ทั ง ชี วิ ต ในบางครั้ง รวมทั้งยังช่วยกันเก็บรวบรวมสิ่งของที่ไม่ใช้หรือสิ่งของที่สามารถ ข า ย ได้ให้แก่คุณตาคุณยาย เพื่อให้มี ร า ย ไ ด้ เลี้ยงตนเอง

ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังห้องเช่า ซึ่งเป็นที่พักอาศัยของ 2 ตา-ยาย ทราบชื่อคือ นายสมจิตร กุดดัม อายุ 59 ปี และนางสิงห์ บุตรดี อายุ 62 ปี ที่ พิ ก า ร ขาทั้ง 2 ข้าง และหลานสาวอีก 4 คน

ซึ่งคนโตอายุ 16 ปี เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คนรอง อายุ 12 ปี เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 คนที่ 3 อายุ 9 ขวบ เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และคนเล็กอายุ 2 ขวบ

คุณตาสมจิตร บอกว่า คุณยาย พิ ก า ร จาก อุ บั ติ เ ห ตุ ต้นไม้ ล้ ม ทับขาทั้ง 2 ข้างจน หั ก แต่เพราะความ ย า ก จ น จึงไม่มี เ งิ น รั กษ า

สุดท้ายจึงเดินไม่ได้และต้องนั่งรถวีลแชร์ ส่วนสาเหตุที่ต้องนำคุญยายไป ต า ก แ ด ด ต า ก ลม เ ก็ บ ข อ ง เ ก่ า ด้วยในทุกวัน เพราะคุณยายไม่ยอมอยู่บ้าน และ เ รี ย กร้ อ ง ที่จะออกไปช่วยคุณตาทำมาหากิน เพื่อให้มี ร า ย ไ ด้ จุนเจือครอบครัว

ขณะของที่หาได้ก็จะใส่ไว้ในรถวีลแชร์ ที่คุณยายนั่ง เนื่องจากไม่มี เ งิ น หาซื้อรถเข็นเช่นคนเก็บ ข อ ง เ ก่ า ทั่วไป และ ข อ ง  เ ก่ า ที่เก็บได้จะถูกนำไป ข า ย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และจะได้ เ งิ น ประมาณ 700-800 บ.

ขอขอบคุณที่มา : businessworldsinfoo.com  เรียบเรียงโดย : เพจเกษตรกับธรรมะ

Facebook Comments Box
สวัสดี