น่าอ่าน

คำสอน “หลวงปู่ดู่” เวลาทำบุญให้อ ธิษฐ านแบบนี้ ได้ผลดีครอบคลุมทุ กประการ

กลับมาพบเจอกันอีกแล้ว ก่อนอื่นแอดมินและทีมงานเพจเกษตรกับธรรมะ ก็ขอขอบคุณที่ท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลงานของเรามาตลอด เราจะคอยสรรหานำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านเรื่อยๆนะคะ ก่อนที่เราจะไปอ่านเรื่องราวในวันนี้  แอดมินและทางทีมงานขออวยพรให้ท่านแฟนเพจมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตด้วยนะคะ

เวลาทำบุญควรอ ธิษฐ านอย่างไร? คนส่วนใหญ่เวลาทำบุญมักจะอ ธิษฐ านว่า ขอให้ຣวຢ ขอให้สุขภาพแข็งแรง ขอให้ได้เลื่อนตำแหน่ง ฯลฯ แต่ที่จริงแล้วมีคำอ ธิษฐ านที่ง่าย สั้น ครบวงจร และเป็นประโยชน์ครบถ้วนกว่ามาก

“หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ” เคยสอนเ รื่ อ งนี้ไว้ว่า เวลาทำบุญให้อ ธิษฐ านสั้น ไปเลยว่า…. “ขอให้พบแต่ความดี … ไม่มีความทุ กข์” นิพพานะ ปัจจโย โหตุ  เพราะคำว่า “ความดี” นั้นรวมครบหมด ทั้งຣวຢ สุขภาพดี มียศตำแหน่ง มีคนรักและเมตตา ฯลฯ ส่วน “ความทุ กข์” นั้นก็หมายถึง ตั ดสิ่งไม่ดีออกหมดทุ กอย่าง ไม่มีทุ กข์ ไม่มีโ ร คภั ย ไม่มีอุปสรรค ไม่มีศัตรู ฯลฯ ที่สำคัญคือ การพบแต่ความดีนั้นสำคัญมาก

ดังนั้น เวลาทำบุญครั้งใด อ ธิษฐ านง่าย ก็ได้เช่นกันว่า “ขอให้พบแต่ความดี … ไม่มีความทุ กข์” นิพพานะ ปัจจโย โหตุเพราะถึงแม้เราจะขอพรจนร่ำຣวຢได้จริง แต่ถ้าไม่มีความดี เงินนั้นเราอาจเอาไปเล่นพนัњ ไปซื้อย าบ้า สุดท้ายก็พาไปน ร ก

แม้จะมียศตำแหน่ง แต่ถ้าปราศจากความดีก็อาจเอาตำแหน่งนี้ไปข่ มเหงรังแกคนอื่น คดโกงประเทศชาติ ก็มีน ร กเป็นที่ไปหรือแม้จะมีแต่คนรัก คนเมตตา แต่ถ้าหากเราไม่ดี เราก็อาจกลายเป็นคนเจ้าชู้ หลอกคนนี้ให้รัก คนนั้นให้หลง สุดท้ายก็ทะเลาะตบตีกันและไปน ร กกันทั้งห มู่

“การขอให้พบความดี” จึงถือเป็นพรอันสำคัญที่สุด เพราะผู้ที่จะทำความดีต้องมีปัญญาพอที่จะรู้ว่าความดีมีประโยชน์เช่นใด ดังนั้น เมื่อมีปัญญา แม้จะเกิດมาจนก็ใช้ปัญญาหาเงินจนຣวຢได้ แม้จะเกิດมาต่ำต้อยก็ใช้ปัญญาทำงานหายศตำแหน่งมาได้ไม่ย าก หรือแม้จะเกิດมาไม่มีใครรัก แต่หากมีปัญญารู้จักพูดจา ใคร ก็จะหันมารัก

ที่สำคัญคือ เมื่อมีปัญญาก็รู้ว่า ความชั่ วไม่มีประโยชน์และไม่ควรทำ ความดีมีแต่ประโยชน์และควรทำ ดังนั้นจึงเป็นผู้มีความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้า มีแต่สุคติเป็นที่ไป ใครอยู่ใกล้ก็มีความสุข ส่วนคำว่า นิพพานะ ปัจจโย โหตุ ที่โบราณาจารย์ท่านให้อ ธิษฐ านแบ บนี้ก็แปลว่า จงเป็นพลวปัจจัยแก่การเข้าถึงนิพพาน

เพราะชีวิตในสังสารวัฏ อันย าวไกลนี้มันแสนอันตราย ด้วยอวิชาที่ครอบงำสรรพสัตว์ทั้งหลาย ทำให้ชีวิตหลงผิดไปทำผิดพลาด จึงต้องมีคำอธิฐานนี้กำกับไว้เสมอเพื่อที่จะทำให้เราผลทุ กข์อย่างแท้จริง ขอบคุณข้อมูลจาก : updatetoday  เรียบเรียงโดยเพจเกษตรกับธรรมะ

Facebook Comments Box
สวัสดี