แบบบ้าน

กิ่งไม้ รากไม้ ของเพื่อนบ้านรุกล่ำบ้านเรา ตัดได้ไหม

ที่ดินของเรา เราจะมีกรรมสิทธิทั้งใต้ดินและเหนือพื้นดินด้วย ดังนั้น ถ้ากิ่งไม้หรือรากไม้ของข้างบ้านรุกล้ำเข้ามา เราไปแจ้งให้เค้าตัดก่อน ถ้าเค้าไม่ตัดเราตัดเองได้เลย

ตัดได้เฉพาะกิ่ง ก้าน ราก ที่ล้ำเข้ามาเท่านั้น อย่าไปตัดต้นไม้เค้า เพราะจะผิดกฎหมาย

เคยมีคดีที่กิ่งไม้รุกล้ำไปในบ้านจำเลย จำเลยจึงตัดกิ่งไม้ที่รุกล้ำออก ศาลพิพากษาว่าไม่มีความผิดอาญา คำพิพากษาของศาลฎีกา ที่ 1846/2500

อย่างไรก็ดี หากมีปัญหากับเพื่อนบ้าน ควรเจรจาตกลงกันให้ดี เพราะยังต้องอยู่กันอีกยาว ไม่งั้นอาจจะเป็นปัญหาเรื้อรังได้…

คำตอบ…มาตรา 1347 เจ้าของที่ดินอาจตัดรากไม้ซึ่งรุกเข้ามาจากที่ดินติดต่อและเอาไว้เสีย ถ้ากิ่งไม้ยื่นล้ำเข้ามา เมื่อเจ้าของที่ดินได้บอกผู้ครอบครองที่ดินติดต่อให้ตัดภายในเวลาอันสมควรแล้ว แต่ผู้นั้นไม่ตัด ท่านว่าเจ้าของที่ดินตัดเอาเสียได้

เทียบคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1846/2500

ในทางแพ่ง ถ้าจำเลยได้บอกกล่าวโจทก์เสียก่อนและให้เวลาพอสมควรแล้ว จำเลยก็อาจตัดกิ่งไม้ของโจทก์ที่ยื่นล้ำที่ของจำเลยเข้าไปนั้นได้

ส่วนในทางอาญา ต้องพิจารณาเจตนาของจำเลยเป็นเรื่องๆไป ถ้าตามพฤติการณ์ที่ปรากฏเป็นที่เห็นได้ว่าจำเลยไม่มีเจตนาทำผิดทางอาญา แม้จำเลยไม่ได้บอกกล่าวโจทก์เสียก่อน จำเลยก็ตัดกิ่งไม้ที่ยื่นรุกล้ำเข้ามาในที่ของตนได้ เพราะเป็นเรื่องที่จำเลยเพียงแต่กระทำการป้องกันกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของตนตามที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้โดยทั่วๆ ไป หากแต่จำเลยมิได้ปฏิบัติการให้ครบถ้วนตามวิธีการที่บัญญัติไว้ใน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1347 เท่านั้น(ประชุมใหญ่ครั้งที่ 5/2501)

สรุป…ตัดได้ และไม่ผิด สิ่งที่ควรทำคือบอกเขาให้เขาตัด การบอกบอกด้วยวาจา หรือทำหนังสือ ให้เวลาพอควร ถ้าเขาไม่ทำเราตัดได้ ดีสุด ทั้งนี้ควรอลุ่มอล่วยกันด้วยบ้านข้างเรือนเคียงกัน ปัญหานี้ทุกคนคงสงสัยไม่น้อย

ปรึกษากฎหมายฟรี

ทนายชายพัฒน์ โทร.0878133012

Facebook Comments Box
สวัสดี