เป็นหัวหน้าคนต้องรู้ 9 คำพูด ไว้พูดกับลูกน้อง จะทำให้ลูกน้องรักและเคารพ

การเป็นผู้นำนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆ แต่ทว่าการเป็นผู้นำที่ดีมีแต่คนรักนั้น ยิ่งย ากไปใหญ่ เป็นผู้นำไม่ใช่ว่าต้องมีแต่ความสามารถ และมั่นใจในตัวเองว่ามีความสามารถเหนือผู้อื่น เพราะหากคุณขาดลูกน้องที่รักคุณ คุณก็จะดำรงตำแหน่งนั้นได้เพียงไม่นาน ดังนั้นการเป็นหัวหน้าควรจะมีศิลปะในการสื่อส าร และพูดคุยกับลูกน้อง เพื่อให้เขารัก และชื่นชม ด้วย 9 ประโยคเหล่านี้ 1 กล่าวคำขอโทษบ้าง ถึงแม้ว่าคุณจะเป็นหัวหน้า แต่ก็ใช่ว่าจะทำผิดพลาดไม่ได้ อย่ ากลัวเสียหน้า แต่มันเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบของคนเป็นผู้นำกล่าวคำแสดงความเสียใจ หรือขอโทษเมื่อทำผิดพลาดไป ลูกน้องก็จะยิ่งรู้สึกดีกับคุณ และเคารพคุณมากขึ้นไปอีก 2 ยอมรับเมื่อทำข้อผิดพลาดยิ่งเป็นหัวหน้า ยิ่งต้องมีความรับผิดชอบ อย่ …

Read More