ทนาย รัชพล เผย ถูกสุนัขกัด เจ้าของเลี้ยงหมาไม่ดี เสี่ ยงเจอโท ษ

เจ้าของฟาร์มเลี้ยงไก่อ่านไว้ก็ดีครับสามารถแจ้งความเอาผิดเจ้าของหมาได้ เพจเฟซบุ๊ก สายตรงกฎหมาย ได้โพสต์เผยข้อกฎหมายอ า ญ า มาตรา 390 หากทำสัตว์หลุ ดไปกัดชาวบ้าน มีความผิดข้อหาประม าทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตร ายแก่กายหรือจิตใจ มีโทษจำคุ n กรณีที่เจ้าของประมาท แล้วทำสัตว์หลุ ดไปกัดชาวบ้าน มีความผิดข้อหาประม าทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตร ายแก่กายหรือจิตใจ มีโทษจำคุnไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 390 หากผู้เสี ยห …

Read More