มือใหม่อยากปลูกผักควรจะเริ่มต้นอย่างไร

ใครกำลังมีคำถามนี้อยู่ในใจ ลองถามเเละสำรวจตัวเองตามเเนวทางต่อไปนี้ดูค่ะ เผื่อว่าจะเป็นเส้นทางบางๆ ให้คุณได้ลองเดิน ส่วนจะมีทิศทางเป็นเช่นไร ก็อยู่ที่คุณเป็นคนกำหนดนะคะ ^^ 1 ลองสำรวจความต้องการหรือจุดมุ่งหมายเบื้องต้น ในการปลูกผักครั้งนี้สักเล็กน้อย ว่าต้องการปลูกผักเพื่ออะไร เช่นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชน เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อเป็นแหล่งอาหาร เพื่อลดรายจ่าย เพื่อสร้างรายได้ หรือเพื่อให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ 2 สำรวจว่าตัวเองมีอะไรอยู่ในมือบ้าง มีพื้นที่เท่าไหร่ ลักษณะพื้นที่เป็นอย่างไรบ้าง เช่นเป็นพื้นดินหรือพื้นปูน หากเป็นพื้นดินสภาพดินเป็นอย่างไร พื้นที่มีมีเเต่หินหรือเป็นหนองน้ำหรือไม่ มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมมั้ย รวมถึงให้พิจารณาเรื่องแสงแดด และน้ำด้วยว่าเป็นอย่างไรในบริเวณนั้น มีกำลังในการมาช่วยทำสวนผักมากน้อยเพียงไหน มีเงินทุนเท่าไหร่ มีทักษะความรู้เรื่องการปลูกผักมากน้อยแค่ไหน …

Read More