ราคาข้าวเวียดนามพุ่งแซงไทยรอบ 30 ปี

ราคาข้าวขาว 5% เวียดนามพุ่งแซงไทยรอบ 30 ปี ชี้บาทแข็งกระทบข้าวไทยราคาสูง ข้าวเวียดนามปรับคุณภาพดีขึ้น จูงใจลูกค้าแห่ซื้อ จับตา EVFTA ช่วยเพิ่มยอดส่งออกข้าวไปอียู สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ(สคต.) ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รายงานโดยอ้างอิงข้อมูลจากสื่อของเวียดนามว่า ตามข้อมูลของสมาคมอาหารเวียดนาม (Vietnam Food Association : VFA) ราคาข้าวของเวียดนามปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคม 2563 และมีราคาในบางชนิดข้าว และบางช่วงเวลาสูงกว่าราคาข้าวของไทย ข้อมูลล่าสุดของ VFA เมื่อปลายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 10-16 …

Read More