ปลาซิวในบ่อพลาสติก เลี้ยงง่าย รายได้ดี

ในยุคสมัยนี้ชาวสวนเเละเกษตรต่างมีไอเดียใหม่ๆในการเพิ่มผลผลิตกันมากขึ้น เเละหลายคนเริ่มมีความรู้ในการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ชนิดต่างๆ บางคนเริ่มรู้สึกเบื่องานที่ตัวเองทำ  เเละเริ่มหันมาสนใจการทำเกษตร จนหลายคนประสบความ สำเร็จมากขึ้น สำหรับคนที่ไม่เคยลงมือทำอาจจะมองว่าเป็นเรื่องยากเเต่รับรองว่า  ถ้าได้ทำเเล้วจะรู้สึกสนุกเเละคุณจะมีความสุข วิธีการเลี้ยงปลาซิวเพื่อประกอบอาชีพ สาธิตวิธีโดย คุณบุญชิต สมัตถะ ประธานศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน บ้านท่าแจ้ง ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ผู้เชี่ยวชาญการทำเกษตรผสมผสานเน้นเกษตรอินทรีย์พึ่งพาตนเอง เปิดศูนย์เรียนรู้ให้เกษตรกรเข้ามาอบรมหาความรู้ด้านการเกษตรสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ แนะนำวิธีการเลี้ยงปลาซิวในบ่อพลาสติก โดยนำมาจากแหล่งน้ำธรรมชาติและขยายพันธุ์เอง เพื่อเป็นอาหารหรือรายได้เสริม ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน    งานนี้ใช้พื้นที่ไม่มาก ต้นทุนพอประมาณ แต่เป็นการเปิดโอกาสสร้างรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัวอย่างยั่งยืน ใครมีบ้านสวนอยู่และอยากจะทำการเกษตรเล็กๆ การเลี้ยงปลาซิวก็น่าสนใจไม่น้อย ปลาซิว …

Read More