การปลูกไผ่เลี้ยง ปลูกง่ายและโตเร็ว ขายรายได้ดี

ในเมืองไทยนั้นมีต้นไม้และพืชอยู่หลากหลายชนิด ทำให้มีการแตกแยกสายพันธุ์พืชออกมาเป็นจำนวนมาก ซึ่งพืชตระกูลไผ่เองก็มีหลากหลายชนิดและหลายสายพันธุ์ให้ได้รู้จักกัน ไผ่เลี้ยง ก็ถือว่าเป็นพืชตระกูลไผ่อีกชนิดหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย อีกทั้งพืชตระกูลไผ่เองก็ถือได้ว่าเป็นพืชที่มีความเป็นมาที่ยาวนานสำหรับเมืองไทย เพราะถือว่าเป็นต้นไม้ที่มีความคงทนต่อสภาพอากาศเลย สามารถนำมาใช้งานได้หลากหลายด้านด้วย การปลูกไผ่เลี้ยง การปลูกไผ่เลี้ยง ไผ่เลี้ยงนั้นเป็นไผ่อีกหนึ่งชนิดที่เริ่มได้รับความนิยมในการปลูกเป็นอย่างมากในช่วงระยะเวลาหลังๆ ที่ผ่านมา ถือว่าเป็นพืชที่มีความคงทนเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังปลูกได้ง่าย และดูแลรักษาง่าย โตไว และให้ผลผลิตที่ดี จึงได้รับความนิยมในการปลูก อีกทั้งไผ่เลี้ยงยังมีประโยชน์และสามารถบริโภคได้ จึงไม่แปลกที่จะได้รับความนิยมในช่วงหลังๆ ถือว่าเป็นพืชอีกหนึ่งชนิดที่กำลังเป็นที่สนใจให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าไผ่เลี้ยงจะเป็นพืชที่ปลูกง่าย และโตได้เร็ว แต่การจะปลูกไผ่เลี้ยงนั้นก็ต้องมีพื้นที่ที่เหมาะสมกับการปลูกไผ่ด้วย เพราะว่าเป็นพืชที่โตเร็ว ทำให้การขยายพันธุ์และเติบโตนั้นทำได้ค่อนข้างเร็ว การมีพื้นที่จำกัดนั้นจำเป็นจะต้องคอยหมั่นดูแลต้นไผ่เพื่อไม่ให้โตมากจนเกินไป แต่ถ้าใครมีพื้นที่จะปลูกให้โตเลยก็ได้ เพราะว่าต้นไผ่นั้นยิ่งปลูกมากก็จะช่วยสร้างร่มเงาให้แก่เราได้ด้วยนั่นเอง ในเมืองไทยนั้นไผ่ถือว่าเป็นต้นไม้หรือพืชที่ได้รับความนิยมในการนำมาสร้างเป็นอุปกรณ์ต่างๆ …

Read More