เปิดภาพน่ารัก เรียนออนไลน์วันแรก

วันแรก ของการทดลองเรียนออนไลน์ น้องๆนักเรียนชั้น ป.1 #โรงเรียนช่องกุ่มวิทยา ต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว รวมตัวมาเรียนหนังสือออนไลน์ที่บ้านเพื่อน ดูไม่พร้อมแต่น่ารัก โดยกล่องรับสัญญาณไม่ได้ คุณครูจึงส่งลิ้งค์ให้ทาง line ของผู้ปกครอง

นักวิชาการ เชื่อการเรียนออนไลน์สู้วิกฤต COVID-19 เป็นโอกาสสำคัญที่ท้าทายวงการศึกษาไทย แต่ต้องอุดช่องว่างเหลื่อมล้ำในพื้นที่ต่างจังหวัด พร้อมแนะสร้างกิจกรรมในบ้านเสริมทักษะให้ลูกได้เรียนรู้หลากหลาย

หลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบข้อเสนอของ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่ขอเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ในปีการศึกษา 2563 ออกไปเป็น 1 ก.ค.นี้ จากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ยังไม่รู้ว่าจะจบลงเมื่อใด และอาจไม่ปลอดภัยกับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา การขยับเวลา จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือก เพื่อให้ปัญหาได้ผ่อนคลายไปก่อนและเพื่อไม่ให้กระทบต่อการเรียน หลังต้องเลื่อนเปิดเทอม ทำให้อาจไม่มีช่วงปิดเทอมเดือน ต.ค.

ทั้งนี้ ยังอาจปรับการเรียนการสอน หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ยังไม่ดีขึ้น ซึ่งจะเป็นการเรียนในรูปแบบออนไลน์ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ในแต่ละระดับชั้นของการศึกษา รวมทั้งกลับมาพิจารณาและศึกษาความเหมาะสมของอุปกรณ์อย่างแท็บเล็ตอีกครั้ง เพื่อรองรับการเรียนการสอนออนไลน์ เป็นคำถามว่าการศึกษาของไทยต่อจากนี้ กับสถานการณ์โรคระบาด จะเป็นอย่างไร

นายสมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มองว่า วิกฤต COVID-19 ครั้งนี้ จะกลายเป็นโอกาสของระบบการศึกษาไทย ที่จะได้เริ่มปรับเปลี่ยน คิด ตั้งคำถาม และออกแบบการเรียนรู้กันใหม่ ที่ไม่ใช้เพียงการเรียนในห้องเรียน หรือ โรงเรียนเท่านั้น คำถามคือคนในระบบการศึกษากล้าที่จะเปลี่ยนความคิดหรือไม่