3 ขั้นตอนการขอคืนเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า

ใครขอคืนเงินค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้าได้บ้าง? ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีสิทธิ์ขอคืนเงิน ต้องเป็นเจ้าของมิเตอร์ผู้วางเงินประกันและจัดอยู่ในกลุ่ม 2 ประเภท ดังนี้
ประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย
ประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก

วิธีลงทะเบียน
1 กรอกหมายเลขบัตรประชาชน
2 กรอกชื่อนามสกุล
3 กรอกเลขที่สัญญาที่กำหนดอยู่ในบิลค่าไฟฟ้า

สถานที่ลงทะเบียน
กรุงเทพฯ สมุทรปราการ นนทบุรี : ติดต่อที่การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
ต่างจังหวัด : ติดต่อที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

จะได้เงินค่ามิเตอร์ไฟฟ้าคืนเท่าไร?
มิเตอร์ขนาด 5(15) เงินประกันการใช้ไฟฟ้า 300 บาท
มิเตอร์ขนาด 15(45) เงินประกันการใช้ไฟฟ้า 2,000 บาท
มิเตอร์ขนาด 30(100) เงินประกันการใช้ไฟฟ้า 4,000 บาท
มิเตอร์ขนาด 15(45) เฟส 3 เงินประกันการใช้ไฟฟ้า 6,000 บาท

เริ่มลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินคืน ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. 2563 เป็นต้นไป จะได้รับเงินคืนตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคมเป็นต้นไปสรุปขั้นตอน วิธีลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อขอรับคืนเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า หรือที่เรียกกันว่า “ค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้า” ตามมาตรการช่วยเหลือผลกระทบ

ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าจะสามารถขอรับเงินค่าประกันคืน ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 300-6,000 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดของมิเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้งานตามบ้านพักอาศัย ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป โดยสามารถลงทะเบียนได้ทั้งทางออนไลน์และติดต่อที่สำนักงานฯ

ล่าสุด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. (PEA) ได้โพสต์วิดีโอผ่านทางเฟซบุ๊ก อธิบายขั้นตอนลงทะเบียนรับเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้าคืนสำหรับบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก ผ่านทางเว็บไซต์ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

หมายเหตุ: สำหรับผู้ที่ใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ในพื้นที่ กรุงเทพฯ สมุทรปราการ และนนทบุรี อ่าน วิธีลงทะเบียน ใช้สิทธิ์รับคืนเงิน “ค่ามิเตอร์ไฟฟ้า” ของ กฟน.

วิธีลงทะเบียนรับเงินค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้า
ขั้นตอนที่ 1
เตรียมข้อมูลต่อไปนี้ให้พร้อม
ชื่อ-นามสกุล ของผู้ใช้ไฟฟ้า
หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า ซึ่งสามารถดูได้จากบิลค่าไฟ
หมายเลขบัตรประชาชน
(เลขที่บัญชีธนาคาร หรือ เลขที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ขึ้นอยู่กับช่องทางที่ต้องการรับเงินคืน)

ขั้นตอนที่ 2
เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ https://dmsxupload.pea.co.th/cdp/
หน้าเว็บไซต์ดังกล่าวจะเปิดให้ใช้งาน ตั้งแต่ วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
ขั้นตอนลงทะเบียน รับเงินค่าไฟฟ้าคืน

ขั้นตอนที่ 3
ใส่ข้อมูลที่เตรียมไว้ให้ครบตามช่องที่กำหนด หากมียศนำหน้าให้พิมพ์ติดกัน เช่น “ร้อยตรีสมชาย” จากนั้นกดปุ่ม “ตรวจสอบข้อมูล”

ขั้นตอนที่ 4
ระบบจะนำไปสู่หน้าข้อมูลสำหรับขอคืนค่าประกันการใช้ไฟฟ้า ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในช่องเบอร์โทรติดต่อ ให้ใส่เบอร์โทรศัพท์สำหรับการแจ้งผลยืนยันการลงทะเบียน(สามารถติ๊กเครื่องหมายถูก ในช่องข้างล่างเพื่อรับข่าวสารของ กฟภ ผ่านทาง SMS)

ในส่วนของ “ช่องทางการรับเงิน” ให้เลือกช่องทางที่ต้องการ เช่น บัญชีพร้อมเพย์, บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, ผ่านบัญชีธนาคาร หรือ ติดต่อรับที่สำนักงานฯเมื่อกรอกครบแล้ว ให้กด “ดำเนินการต่อ” ขั้นตอนลงทะเบียน รับเงินค่าไฟฟ้าคืน

ขั้นตอนที่ 5
กรอกข้อมูลบัญชีธนาคาร พร้อมเพย์ หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สำหรับการรับเงินให้ถูกต้องจากนั้นกด “ยืนยัน”

ขั้นตอนที่ 6
รอรับ SMS ยืนยันผลการลงทะเบียนและแจ้งผลการคืนเงินทั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะจ่ายเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้าคืนตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

ที่มาการไฟฟ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *