โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัคพนักงานกระทรวงสาธารณสุข วุฒิฯ ม.3 ขึ้นไป รายได้ 19,680 บาท/เดือน

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน ณโรงพยาบาลราชวิถี) รับสมัคร 11 ตำแหน่ง จำนวน 42 อัตรา ดังนี้

1.ตำแหน่ง เภสัชกร 7 อัตรา

เงินเดือน 16,920 บาท (5 ปี)

เงินเดือน 19,680 บาท (6 ปี)

2.ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา

เงินเดือน 15,960 บาท

3.ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 2 อัตรา

เงินเดือน 13,300 บาท

4.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 3 อัตรา

เงินเดือน 10,200 บาท

5.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา

เงินเดือน 10,200 บาท

6.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 3 อัตรา

เงินเดือน 10,200 บาท

7.ตำแหน่ง พนักงานบริการ 1 อัตรา

เงินเดือน 10,200 บาท

8.ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 4 อัตรา

เงินเดือน 7,590 บาท

9.ตำแหน่ง พนักงานบริการ 7 อัตรา

เงินเดือน 7,590 บาท

10.ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร 6 อัตรา

เงินเดือน 7,590 บาท

11.ตำแหน่ง พนักงานแปล 4 อัตรา

เงินเดือน 7,590 บาท

ไม่ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ค่ะ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2563 ในวันและทางหน่วยงานจะประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัครสอบ โดยจะประกาศวันที่ 7 สิงหาคม 2563

ลองไปสมัครกันดูครับ

วิธีการสมัค