โครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19

โครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19 เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้แก่ชุมชนและคนทั่วไป ได้มีพืชผักสมุนไพรสำหรับบริโภคไว้ในครัวเรือน โดยเฉพาะเมื่อเกิดสาธารณะภัยขึ้นในขณะนี้ คือ การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและภาคการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร จึงจัดตั้งโครงการนี้ขึ้นโดยการสนับสนุนต้นพันธุ์พืชผักสมุนไพร ได้แก่ ฟ้าทลายโจร มะละกอ พริก มะเขือ มะรุม ผักหวานบ้าน และแคบ้าน

และพืชเสริมตามความเหมาะสมของพื้นที่ ได้แก่ ผักเชียงดา มะเขือเทศผลสด พญายอ กุยฉ่าย หม่อนผลสด โหระพา กะเพรา กระเจี๊ยบเขียว จิงจูฉ่าย ผักไชยา ชะอม ถั่วพู ผลิตโดยศูนย์ปฏิบัติการของกรมฯ ทั้งหมด 34 ศูนย์ กระจายให้ทุกจังหวัดและอำเภอ ทั้งหมด 882 อำเภอทั่วประเทศ แต่ละอำเภอจะมีหมู่บ้านที่มีอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.) ทำหน้าที่คัดเลือกและส่งต่อให้คนในหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 3 คน (รวม อกม.) เพื่อนำไปปลูกเป็นแปลงผักพอเพียงของตนเอง และหวังว่าจะสามารถพัฒนาให้เป็นแปลงตนแบบและเกษตรกรต้นแบบให้กับคนในชุมชนต่อไปในอนาคตได้

โดยในทุกอำเภอจะมีการจัดทำ “แปลงสาธิต” เป็นตัวอย่างของการจัดระบบแปลงปลูกพืชผักสมุนไพรที่ดี โดยจะจัดตามสถานที่ต่างๆ อำเภอละ 1 จุด เช่น บริเวณสำนักงานเกษตรอำเภอ คนในชุมชนสามารถมาเรียนรู้จากแปลงสาธิตของในแต่ละอำเภอเพื่อนำไปประยุกต์ใช้และพัฒนาแปลงผักของตนเองได้ 👈

โครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19

โครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19

โครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19

ข้อมูล: กองขยายพันธุ์พืช